kyvadloTen, kdo pracuje s kyvadlem, je často považován na čaroděje. Příčinou je nedostatek informací. Když nevíme, jak něco funguje nebo kde se vzalo, už od dávnověku se to svede na temné síly, pokud je to negativní a na zázrak, pokud je to pozitivní. Asi vás zklamu – práce s kyvadlem není ani zázrak nebo čarodějnictví.

 

KYVADLO JE PROSTŘEDNÍK MEZI NAŠIM PODVĚDOMÍM A VĚDOMÍM

Kyvadlo je “jen” prostředek, který umožňuje pomocí vlastního svalového napětí získat odpovědi na otázky, které si položíme. Tělo se chová jinak, resp. svaly se jinak zatínají, když s něčím na vědomé i podvědomé úrovni souhlasíme a nesouhlasíme. Přenosem těchto malých svalových pohybů na kyvadlo lze získat odpovědi na otázky ano-ne, tak i na otázky dotazovací. K získání možností na dotazovací otázky se využívají diagnostické tabulky.

 

Asi nejznámější popsanou metodu práce s kyvadlem – resp. systém, jak s kyvadlem pracovat, vytvořil Robert Detzler – jmenuje se SRT – Spiritual Response Therapy. Původně vychází z hypnoterapie, kde se na základě otázek kladených podvědomé mysli kyvadlem zjišťovaly  bloky bránící ve šťastném a naplněném životě.

 

Metodu SRT využívám denně ve své terapeutické praxi i v soukromí. Vše, co jsem naučila a praxí vyzkoušela, předávám svým klientům, aby i oni si mohli změnit svůj život na šťastný, spokojený, plný lásky, zdraví a hojnosti.

 

Na kurzech Práce s kyvadlem se učíme, jak se správně napojit, aby se nám do odpovědí nepletli naše strachy, touhy a přesvědčení, mnohdy uložená tak hluboko, že o nich ani nevíme. Správně klást otázky je druhá, neméně důležitá část. Když položíme otázku nepřesně, můžeme dostat odpověď, kterou lze vyložit více způsoby a pak vzniká prostor pro nesrovnalosti a zmatenost.

 

7 tipů, proč se naučit pracovat s kyvadlem – příběhy ze života 

 

Co lze řešit díky kyvadlu:

  • nákupy – koupit si jen to, co mi bude sloužit výborně
  • zablokované emoce
  • odstřihnout propojky s lidmi, které ve svém životě už nechceme nebo nemáme
  • testování vhodnosti léků, vitamínů, bylinek, atd.
  • odčistit negativní přesvědčení a transformovat je v pozitivní
  • zbavení se slibů, které nás blokují
  • vyčistit energii prostorů, jídla, pití
  • najít příčinu problému, bolesti – místo vzniku, původ fyzický či psychický, vytestovat nejefektivnější způsob léčení, atd.
  • pomoci odejít duším lidí, kteří zemřeli
  • aj.

 

Více o kurzu kyvadla a aktuálních termínech najdete zde.

 

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte mne zavolat na +420 731 587 868 nebo napsat na facebook https://www.facebook.com/terapienejendotyekm/ a nebo na email: info@terapienejendotykem.cz

 

Kyvadlo – jak to funguje?
Tagged on:                                                     

Napsat komentář