Vaše osobní informace jsou chráněny

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje získávám a následně zpracováváme při telefonickém či emailovém objednání na individuální terapie či semináře, při osobním kontaktu nebo vyplnění formulářů prostřednictvím webových stránek spravovaných Ing. Hanou Sobotovou (Ing. Hana Sobotová, Sídliště 1441/22, Lysá nad Labem 289 22, IČ 88902366) www.zenaplnenergie.cz, www.terapienejendotykem.cz, a to pro účely poskytnutí služeb a prodeje produktů, zasílání novinek, informačních zpráv a marketing.

Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách, registrace na webinář, registrace k odběru novinek apod. V takovém případě nám registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Vaše zdraví a soukromí považujeme za priority. Proto s osobními údaji našich klientů nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ing. Hana Sobotová je zapsána do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod č. 00074477 / 001.

K Vašim osobním údajům mám přístup já, Hana Sobotová. Vize do budoucna je kolegyně, která bude zajišťovat rozesílání newsletterů a obchodních sdělení. Proto jsou formulace na této stránce v množném čísle.

Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou.

Jaké osobní údaje zpracováváme

V závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • poštovní adresu
  • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
  • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě (zejména při cvičení a masážích je nutný znám zdravotní stav klienta pro vyloučení kontraindikací a zdraví a bezpečnost).

Mohu Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

Tato situace může nastat v následujících případech:

V okamžiku, kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.
Jak s Vámi budeme komunikovat
V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

e-mailu
telefonu
chatu
sociálních sítí
případně dalších aplikací (například Facebook Messenger)

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi zákazníky a využívají některou z placených služeb nebo produktů, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.

Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení brožur, e-booků, e-meditací, registrovali se na námi pořádaný webinář, odběr novinek aj. zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.

Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail hanamsobotova@gmail.com. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím odkaz, který je součástí každého námi zasílaného e-mailu.

Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Vaše údaje jsou bezpečně uloženy, využíváme marketingovou platformu Clipsan s.r.o.

Faktury jsou uloženy na serverech chráněných osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí.

Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) do našich aplikací nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.
Pošlete nám e-mail na hanamsobotova@gmail.com s tím, že svůj souhlas odvoláváte.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
právo své osobní údaje upravit, doplnit
právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
právo požadovat přenesení svých osobních údajů
právo na přístup ke svým osobním údajům
v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost
Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Ochrana dětí

Pokud jste klienti Cvičení dětí s rodiči a chcete uplatnit příspěvek zdravotní pojišťovny, je nutné do faktury uvést jméno a datum narození Vašeho dítěte. To jsou jediná data, která o Vašem dítěti zpracováváme a po uplynutí doby kurzu z databází vymazáváme.

Jak se s námi spojit

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese hanamsobotova@gmail.com, případně telefonním čísle +420 731 587 868, a to každý všední den mezi 9-15 hodinou.

Ing. Hana Sobotová, PhD.

V Lysé nad Labem dne 23.5.2018